Alternatieve busroutes gepresenteerd

Tijdens de informatieavond over Hart van Zuid op 5 maart zijn meerdere nieuwe varianten gepresenteerd voor de busroutes van en naar het nieuwe busstation. Het gaat om drie subvarianten voor busroutes op maaiveld en twee subvarianten voor het verleggen van de bushellingen naar en van het metrostation.

Aanleiding voor een studie naar de nieuwe varianten waren op- en aanmerkingen in ingediende zienswijzen over het Startdocument Hart van Zuid. In dat document was sprake van twee varianten:

Busstation basis- en ambitie-alternatief - Gebruik bestaande bushelling voor aankomende bussen. Uitrijdende bussen op maaiveld onder de terrasflats door.

Busstation optimalisatievariant 1 - Inkomende bussen via nieuw aan te leggen bushelling naar +1 niveau. Uitrijdende bussen op maaiveld onder de terrasflats door.

Maaiveldvarianten

Er zijn drie maaiveldvarianten uitgewerkt. Een pluspunt van de busroutes op maaiveld is dat de nu hooggelegen busbaan naar en van het metrostation kan worden verwijderd en er meer 'lucht' komt op het Metroplein en de Gooilandsingel.

Busstation maaiveld (A) - Aankomende en vertrekkende bussen onder de terrasflats door. Gehele busstation op maaiveld.

Busstation maaiveld (B) - Alle bussen onder de terrasflats door behalve bussen van en naar Carnisse. Vertrekkende en aankomende bussen naar Carnisse via Gooilandsingel/patioflats. Gehele busstation op maaiveld.

Busstation maaiveld (C) - Alle aankomende bussen onder de terrasflats door. Vertrekkende bussen via Metroplein/patioflats of naar Carnisse via oversteek Gooilandsingel. Gehele busstation op maaiveld.

Varianten met verlegde busoprit

Twee nieuwe varianten waarin de busoprit wordt verlegd komen tegemoet aan bezwaren van bewoners tegen het aan- en afrijden van de bussen onder de terrasflats, over de Sallandweg. Echter, die laatstgenoemde alternatieven kunnen op weerstand stuiten van bewoners van het A-gebouw (aan de kant van het Metroplein). Immers, de nieuwe busoprit komt dan dichterbij de woningen, parallel aan de bestaande hellingbaan voor voetgangers en hulpdiensten naar het Zuiderterras van de Carnissesingel naar het winkelcentrum.

Busstation patioflats (A) - Verleggen opgaande bushelling naar +1 niveau parallel aan bestaande bushelling. Uitrijdende bussen op maaiveld hier weer parallel aangeschakeld. Verdere inrichting busstation gelijk aan basis/optimalisatie.

Busstation patioflats (B) - Verleggen opgaande bushelling naar +1 niveau parallel aan bestaande bushelling. Uitrijdende bussen op maaiveld onder de terrasflats door. Verdere inrichting busstation gelijk aan basis/optimalisatie.

Nog geen voorkeursvarant

Wat het effect is van de varianten met betrekking tot luchtkwaliteit, geluid en trillingen wordt nog onderzocht voor de Milieueffectrapportage, die vanaf 1 mei ter inzage zal liggen. Op dit moment hebben Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam nog geen voorkeursvariant uitgesproken in relatie tot de busroute. De resultaten van de milieuonderzoeken, waar ook ruimtelijke kwaliteit onderdeel van uitmaakt, zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Ballast Nedam zal mogelijk tijdens een voorlichtingsavond toelichten welke varianten worden opgenomen in het bestemmingsplan en wat de voorkeursvariant is. Mogelijk wordt voor de bewoners van het Zuiderterras en Carnissesingel een aparte informatiebijeenkomst gehouden.

KLIK HIER voor dit nieuwsbericht met plattegronden

KLIK HIER voor de posterpresentatie van Ballast Nedam