Aanleg nieuwe persleiding

De werkzaamheden aan een nieuwe persleiding gaan nog enkele maanden door. Begin mei is een noodleiding aangelegd van het gemaal Zuiderparkweg naar de kruising Carnissesingel/Goereesestraat. De komende tijd wordt de oude leiding vervangen.

De persleiding van het gemaal Zuiderparkweg (voor Ahoy) en het gemaal Amelandseplein voert huishoudelijk afvalwater en overtollig hemelwater de wijk uit.

Bewoners en ondernemers in de omgeving van het Zuiderterras, de Carnissesingel en de Goereesestraat zijn per brief door de gemeente geïnformeerd over de werkzaamheden. Er zijn verkeersmaatregelen nodig en het werk kan (geluids)overlast veroorzaken.

De aannemer werkt in principe tussen 7.00 en 17.00 uur. Om het openbaar vervoer en overige verkeer zo min mogelijk te belemmeren, worden sommige werkzaamheden wellicht in de avond en nacht uitgevoerd. Bewoners en ondernemers in de omgeving worden in dat geval wederom schriftelijk geïnformeerd.

De werkzaamheden worden naar verwachting eind augustus afgerond.

Voor meer informatie of klachten kan men tijdens kantooruren contact opnemen met Henriëtte Edens, tel. 06 53510337.