Raadscommissie vergadert over bestemmingsplan Hart van Zuid

De gemeenteraadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte vergadert woensdag 14 oktober over het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid en bijbehorende stukken. Het is de bedoeling dat de commissie een advies uitbrengt aan de gemeenteraad, die op 5 november over het bestemmingsplan vergadert om het vervolgens vast te stellen. Daarna kan alleen nog beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

In de commissievergadering zullen Zuiderterras-bewoners Marga Scholte en Helen Scurr inspreken over de busroutes en de bereikbaarheid van de terrasflats. Namens de VvE Zuiderterras/Carnissesingel zal secretaris/penningmeester Aart Bonninga het woord voren. Stichting Zuidpleingebied wordt vertegenwoordigd door Emile Hilgers. Ook bewoonsters uit Carnisse en de Tarwewijk hebben zich aangemeld, zij willen inspreken over de Carnissetuin.

Hilgers zal in de bijdrage namens het bestuur en de klankbordgroep Zuidpleingebied onder meer ingaan om de door bewoners gevreesde verslechtering van het leefklimaat op meerdere locaties door bijvoorbeeld meer geluid en verlies aan uitzicht. Ook verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, evenals de bereikbaarheid van de woningen. Andere pijnpunten zijn en blijven de busroutes en het bewonersparkeren.

Na de hoorzitting op 22 september, waar diverse bewoners (van het Zuiderterras en Zuidplein 324-510) het woord voerden, heeft wethouder Schneider een brief gestuurd aan de commissie waarin hij diverse aspecten nader heeft toegelicht. Dat betreft onder meer het plein bij Ahoy, de busroutes (voorkeursvariant van Ballast Nedam en de gemeente), de Carnissetuin, en het bebouwen van de parkeerplaatsen achter Theater Zuidplein die in eigendom zijn van bewoners.

De brief van de wethouder is - net als het verslag van de hoorzitting - gepubliceerd als onderdeel van de agenda voor de commissievergadering. Die vergadering is openbaar en begint 14 oktober op 9.30 uur (Kamer 113, stadhuis Coolsingel). De vergadering is helaas niet live te volgen omdat vanuit Kamer 113 geen verbinding mogelijk is. Wel is later een audioverslag te beluisteren via internet.

Lees hier de brief van wethouder Schneider.

Lees hier het verslag van de hoorzitting.