Informatiepunt in bowlingpand en voorstel parkeerregulering

Veel 'nieuwe' bewoners bezochten op 19 april de informatieavond over Hart van Zuid in grand-café Champs-Elysées. Voor hen waren ook de overzichten van de verschillende deelprojecten die werden toegelicht interessant. Degenen die al eerdere bijeenkomsten bijwoonden, hoorden vooral nieuws over het beoogde informatiepunt in de voormalige bowling en over plannen voor een strakkere parkeerregulering.    

Diederik Erkel, opvolger van projectdirecteur Peter Klevering, verklaarde in zijn openingswoord dat het niet mogelijk was om deze avond alle onzekerheden voor bewoners weg te nemen. Maar de 175 ideeën die tijdens voorbije participatieronden naar voren zijn gebracht zijn dagelijks onderdeel van plan-overleggen, benadrukte hij. Veel zaken worden nog onderzocht en uitgewerkt; pas later kan worden teruggekoppeld welke onderdelen wel en niet gerealiseerd kunnen worden.

Er komt meer horeca, want Hart van Zuid moet een aangenaam verblijfsgebied worden. Dat aspect uit de structuurvisie blijft overeind, zo werd duidelijk tijdens de presentatie op deze avond. Net zo goed als de autoluwe route tussen het Annie M.G. Schmidtplein en het Ahoyplein.

Stand van zaken

Over de stand van zaken vertelde Erkel onder meer dat onlangs het hoogste punt van het zwembad is bereikt en dat  de ruimten in de plinten van het nieuwe zwembad volgens de huidige planning per 1 oktober kunnen worden verhuurd. Met de Welstandscommissie wordt nog wordt overlegd over het ontwerp voor het kunstenpand. Verder ligt de renovatie van de hallen van Ahoy op schema en ziet het er naar uit dat het Internationaal Congrescentrum in het vierde kwartaal 2020 wordt opgeleverd.

Erkel en zijn collega Wouter van de Braak, projectdirecteur vastgoed, gaven deze avond een doorkijkje in de verschillende deelgebieden in het middengebied van het Hart van Zuid. De plinten onder het metrostation krijgen de bestemming 'Grab & Go', dat wil zeggen dat er kleinschalige winkels komen, maar ook bijvoorbeeld een RET-verkooppunt. Het projectteam zoekt een oplossing voor het trafogebouw op het Metroplein, door dat te verplaatsen of in te passen in de plint.

Verder wordt er gestudeerd op een robuuste, grote fietsenstalling voor het Hart van Zuid. De nieuwe parkeergarage is voorzien op niveau 1 en 2, parallel aan het winkelcentrum (boven de Sallandweg). En er is overleg gaande met de VvE van het winkelcentrum over de veelbesproken veilige oost-westverbinding tussen het bus- en metrostation en het Motorstraatgebied. Inzet is dat die looproute open blijft zolang het openbaar vervoer rijdt.

Parkeerregulering

Over parkeren op straat voor bewoners vertelde Erkel dat er een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorbereid voor een nieuwe parkeerregulering. Mogelijke maatregelen zijn verhoging van de parkeertarieven tot het niveau in Rotterdam-Centrum en uitbreiding van betaald parkeren in de Twentestraat tot 23.00 uur (nu is daar betaald parkeren tot 18.00 uur).

Verder wordt gekeken of er in de Van Swietenlaan en Twentestraat parkeerplaatsen kunnen worden aangewezen 'alleen voor vergunninghouders'. En er is overleg over dubbelgebruik van het parkeerterrein van de GGZ-instellingen op de hoek Van Swietenlaan/Carnissesingel, zodat bewoners hier in de avonduren en weekenden kunnen parkeren. Wanneer de gemeenteraad zich over het voorstel kan buigen, is nog niet bekend.   

Inlooppunt

Het pand aan het Zuiderterras waar voorheen de bowling was gevestigd is aangekocht door de ontwikkelcombinatie Ballast Nedam/Heijmans. Erkel vertelde op de informatieavond dat hier vooralsnog een informatiepunt Hart van Zuid komt, met onder meer inloopspreekuren om het project Sociaal Hart van Zuid invulling te geven.

Over andere, toekomstige bestemmingen voor het bowlingpand, zoals parkeren of horeca, wordt nog nagedacht. Er is ruimte voor 46 parkeerplaatsen, zo werd meegedeeld. Een bewoner zei te hopen dat er snel een oplossing komt voor het bewonersparkeren voor de mensen van het Zuiderterras. Zij zien met lede ogen aan dat - ook op zaterdagmiddag - veel plekken leeg blijven op het parkeerdek op niveau 1 bij supermarkt Dirk, waar voorheen een bewonersgarage was.

Loopbrug

Nu de loopbrug tussen het winkelcentrum en Ahoy deels is gesloopt, wordt versneld onderzocht wat op de hoek van de Sallandweg en de Zuiderparkweg de beste ingang kan worden naar het winkelcentrum. In mei wordt het resterende gedeelte van de loopbrug bij Ahoy gesloopt, vertelde Erkel. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.

Aan het eind van de informatieavond werden er door bewoners veel vragen gesteld over zwerfvuil en prullenbakken. "Er moeten asbakken komen óf er moet strenger worden gehandhaafd", klonk het. Bewoners van het Zuiderterras reageerden verontrust op een schets waarop de betonnen hellingbaan van het Metroplein (Ahoyzijde) naar de woningen en naar het winkelcentrum en metrostation niet zichtbaar was. Van de Braak en Erkel gaven aan dat het bewuste plaatje de door het projectteam gewenste situatie verbeeldt en dat er wordt gekeken naar een alternatieve opgang (trap of lift) naar de entrees op het terras.

Er was ook een bewoonster die zich zorgen maakt over de luchtkwaliteit met het toenemend aantal bezoekers (en autoverkeer). "Er zijn nieuwe ideeën over intensief groene daken, kan er niet een alternatief voor onze Carnissetuin op het zwembad komen?", wilde een andere dame weten. En iemand vroeg of het plan voor een tram van Zuidplein naar Feyenoord City 'weer een luchtballon' is. De reactie van Zeki Baran, vicevoorzitter van de Gebiedscommissie Charlois: "Dat besluit is aan de gemeenteraad."

Volgende bijeenkomsten

Omdat Erkel en zijn collega's het belangrijk vinden om betrokken bewoners regelmatig bij te praten, zal er voortaan ongeveer elke drie maanden een bewonersbijeenkomst zijn. Belangrijke onderwerpen zijn de inrichtingsplannen voor de verschillende deelgebieden. Voor het derde kwartaal staat bijvoorbeeld de inrichting van het Annie M.G. Schmidtplein en de Gooilandsingel op de planning.

Verder is er sinds kort een driehoeksoverleg met de gemeente en gebiedsorganisatie, de ontwikkelcombinatie Ballast Nedam/Heijmans, en Stichting Zuidpleingebied. Daarin is ook het tijdschema besproken voor het inspraakproces rond de verschillende inrichtingsplannen de komende paar jaar. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een verkeerskundig plan. Deze avond werden alleen enkele plaatjes getoond die ook op eerdere bewonersbijeenkomsten te zien waren. "We hadden vandaag een update willen geven", aldus Erkel. "Maar we zijn nog niet ver genoeg met de uitwerking."