Gevelverlichting, grote ramen en zware schil in nieuwbouw Ahoy

Het nieuwe Congrescentrum van Ahoy - met een theater- en muziekhal - wordt aan alle kanten geïsoleerd om de geluiduitstraling naar de omgeving te beperken. De gevels aan het Ahoyplein en de hoek Zuiderparkweg worden van aluminium met verlichtingslijnen en krijgen hoge ramen, om de relatie met het voorplein en het uitzicht richting stad te versterken.  

Omwonenden kregen dinsdag 24 januari een toelichting over de uitbreiding van Rotterdam Ahoy. Directeur Peter van der Veer opende met een presentatie over de geschiedenis en de unieke programmering van Ahoy, met sport, tentoonstellingen en beurzen, muziek en ander entertainment. "We willen meer internationale zakelijke congressen naar onze stad halen, onder meer op medisch en economisch gebied", vertelde hij over de toekomstvisie. Daarbij werkt Ahoy samen met onder andere de gemeente Rotterdam, de Erasmus Universiteit en Rotterdam Topsport.

Trots liet Van der Veer in de Ahoy Arena het decor zien van de succesvolle serie 'De Vrienden van Amstel Live'. Binnenkort vindt hier het prestigieuze ABN AMRO Tennis Tournament plaats, gevolgd door het WK Shorttrack en de Premier League Darts.

Inschuifbare tribunes

David Hess van Kraaijvanger Architecten gaf een presentatie over het ontwerp van het Internationale Congrescentrum. Hij liet zien hoe het auditorium annex theaterzaal voor 2.750 mensen door de inschuifbare tribunes ook kan worden gebruikt als muziekhal met 7.000 staanplaatsen.

De nieuwbouw langs de Zuiderparkweg krijgt een vanaf de volkstuinen oplopend volume tot de zijgevel met de entrees van het Congrescentrum op het Ahoyplein. Op de derde verdieping komen vijf meter hoge ramen voor een visuele relatie met de stad. Op de begane grond zorgen hoge glazen puien voor een transparante verbinding naar en vanuit de foyer en het restaurant.      

Akoestische maatregelen

De zware akoestische maatregelen werden op de bewonersavond toegelicht door Arjan Horstman, planontwikkelaar bij de bouwcombinatie Ballast Nedam/Heijmans. De geluiduitstraling naar de omgeving - door muziek, gebouwinstallaties en parkeer- en expeditiebewegingen - moet voldoen aan de waarden uit de milieuvergunning, stelde hij.

Het gebouw krijgt een zware schil die de trillingen uitdooft en ook een binnenschil. Daardoor zullen buiten de muziektrillingen niet herkenbaar zijn als muziek. Om 'lekken' te voorkomen, worden zware akoestische deuren geplaatst en komen er tegen het plafond van de theater- en muziekzaal grote dempers. Na 01.00 uur mogen alleen nog activiteiten plaatsvinden in de muziekhal.

De maatregelen worden getoetst door Peutz en de DCMR; na de oplevering van de nieuwbouw vinden metingen plaats. Volgens Horstman zal de gevelverlichting 'rustig' zijn en niet concurreren met het grote led-scherm.

Groen dak en uriliften?

Bewoners hadden tijdens en na afloop van de presentaties uiteenlopende vragen. "Kijken bewoners van het Zuiderterras op het dak van de nieuwbouw en komt er een groen dak?", wilde bijvoorbeeld iemand weten. "Wordt het Congrescentrum hoger dan de bestaande gebouwen van Ahoy?", vroeg een andere dame. Een bewoner van het Zuiderterras zei zich zorgen te maken over extra parkeerdruk rond het appartementencomplex direct tegenover Ahoy. "Nemen jullie bij de inrichting van het plein meteen een aantal uriliften mee, zodat bezoekers na afloop niet wildplassen tegen ons gebouw?", klonk het ook.

De vraag over de hoogte van het Congrescentrum kon al wel zonder voorbehoud beantwoord worden: 24 meter, dat is ongeveer net zo hoog als de huidige Ahoy Arena en hallen. Of er een groen dak komt, is momenteel nog in studie. Ook staat nog niet vast of er uriliften komen op het plein. Er wordt nog gewerkt aan een inrichtingsplan voor de buitenruimte rond Ahoy. Hierover wordt pas op een volgende bewonersavond meer informatie gegeven. In elk geval worden bij de uitgangen binnen de nieuwbouw van Ahoy extra toiletten gesitueerd. Projectdirecteur Peter Klevering vulde aan dat Ballast Nedam/Heijmans de verplichting heeft om in de openbare ruimte toiletten te realiseren.

Parkeren

In antwoord op de vragen over het parkeren beaamde Klevering dat er, zoals bewoners aangaven, een spanningsveld is tussen de toenemende bezoekersaantallen van Ahoy en de bereikbaarheid van de omliggende woningen en de eigen parkeervoorzieningen van de appartementencomplexen. "Voor het bestemmingsplan is de parkeerbalans rekenkundig op orde en op gebiedsniveau sluitend." Tegelijkertijd gaf hij aan dat voor de nieuwe voorzieningen - een hotel en wellicht ook een bioscoop - bij Ahoy extra parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. Voor grote evenementen is er een mobiliteitsplan, met onder meer parkeren op afstand bij de Kuip en in parkeergarage Slinge.  

Klevering zei aan het eind van de avond dat dit voor hem de laatste bewonersavond was als projectdirecteur Hart van Zuid. Hij gaat ander werk doen binnen Ballast Nedam maar benadrukte dat hij de afgelopen jaren met veel enthousiasme aan de voorbereidingen en de start van het  bijzondere project heeft bijgedragen. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.   

Planning

Omdat er extra tijd wordt genomen voor het definitief ontwerp van het Congrescentrum zal de bouw waarschijnlijk nog niet begin april starten. De oplevering vindt eind 2019 plaats. Voordat er heiwerkzaamheden plaatsvinden, worden omwonenden hierover geïnformeerd, zo werd desgevraagd meegedeeld op de bewonersavond.