'Stichting effectief in op agenda houden bewonersbelangen'

De Stichting Zuidpleingebied krijgt zonodig extra ondersteuning van de gemeente voor het inhuren van onafhankelijke expertise. Dat heeft wethouder Bas Kurvers toegezegd tijdens een werkbezoek op 6 november, waarbij hij met bewoners van gedachten wisselde over hun betrokkenheid bij de planvorming en uitvoering van het project Hart van Zuid.

Er zijn nog meer werkafspraken gemaakt. Zo zal de projectorganisatie terugkoppelen wat er is gedaan met onderwerpen die begin dit jaar door de Klankbordgroep Zuidpleingebied zijn benoemd. Tijdens een wandeling door de wijk met de gemeenteraadscommissie Bouwen en Wonen werd stilgestaan bij diverse verbeterpunten en suggesties van de bewonersvertegenwoordiging. Van die punten is na het bezoek een overzicht toegezonden, waarna het stil bleef.

Een andere afspraak is dat de projectorganisatie Hart van Zuid een voorstel doet over het monitoren van luchtkwaliteit en geluid. Verder is de gemeente bereid voorlichting te geven over het gemeentelijke beleid. Bijvoorbeeld over de nieuwe hoogbouwnota, waarin Hart van Zuid wordt aangewezen als één van de gebieden waar tot maximaal 150 meter hoogte gebouwd kan worden.

In ’t Praethuus, de ontmoetingsruimte in de Wevershoekflat, sprak de wethouder met meerdere leden van de klankbordgroep. Daarbij waren ook bestuursleden van Stichting Zuidpleingebied, leden van de gebiedscommissie en de gebiedsorganisatie Charlois, en medewerkers van de projectorganisatie Hart van Zuid aanwezig.

Bewonersparticipatie

In een wethoudersbrief van 18 november zijn de nu gemaakte afspraken vastgelegd. Tevens is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de manier waarop de bewonersparticipatie in het project Hart van Zuid de afgelopen jaren heeft vorm gekregen. De wethouder sluit de brief af met complimenten voor de bewonersorganisatie. “Volgend jaar bestaat de Stichting Zuidpleingebied tien jaar”, zo schrijft Kurvers. “Mijn algehele indruk is dat de actieve bewoners die de ruggengraat vormen van de stichting en klankbordgroep effectief zijn in het op de agenda zetten – en houden – van de belangen van de bewoners in het Zuidpleingebied. Zij verdienen hiervoor grote waardering.”

Ondanks deze lovende woorden heeft de Stichting Zuidpleingebied op 27 november een aanvullende brief verzonden aan de commissie Bouwen en Wonen. Daarin bedanken het stichtingsbestuur en de klankbordgroep de wethouder voor het bezoek en de gemaakte afspraken. Tegelijkertijd wordt in de brief benadrukt dat er nog steeds zorgen zijn over de impact van de gebiedsontwikkeling op onder meer het leefklimaat, de bereikbaarheid van de woningen en de verkeersafwikkeling.

Commissie wil betrokken blijven

Beide brieven zijn in de vergadering van de commissie Bouwen en Wonen op 4 december kort aan de orde geweest. De politici willen ook de komende jaren graag geïnformeerd blijven over de bewonersparticipatie en de vinger aan de pols houden  De wethouder heeft aan Stichting Zuidpleingebied al een datum voorgesteld voor een volgend werkbezoek (in december 2020).

Klik hier voor de brief van de wethouder

Klik hier voor de brief van de stichting en klankbordgroep