Op meerdere plaatsen werkzaamheden en omleidingen

Op diverse locaties in het Zuidpleingebied zijn er de komende maanden wegwerkzaamheden en omleidingen. De projectorganisatie Hart van Zuid begint maandag 26 augustus met aanpassingen aan de Sallandweg tussen de Zuiderparkweg en de Twentestraat. Tegelijkertijd start de gemeente Rotterdam met herbestrating van de noordelijke parallelweg van Zuidplein (bij het politiebureau).

De eerste werkzaamheden op en nabij de Sallandweg betreffen het vervangen van een oud gemengd riool door gescheiden afvoeren voor hemelwater (naar het park) en vuilwater (naar het gemaal bij Ahoy). Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt onder meer de rechter rijbaan van de Sallandweg afgezet tot aan de Twentestraat. De laad- en losstrook langs de gevel van Dirk en een deel van het fietspad tegenover de supermarkt vervallen.

Parallelweg bij politiebureau

Op de noordelijke parallelweg Zuidplein worden de parkeervakken voor de politie aan de overkant van de straat openbare parkeervakken. Langs het trottoir voor het politiebureau worden parkeervakken die tot nu toe openbaar waren gereserveerd voor alleen politievoertuigen.

Verder wordt een verbinding aangelegd (alleen voor politievoertuigen) vanaf de parallelweg naar het parkeerterrein tussen het politiebureau en de Wevershoekflat. Daardoor kan de politie sneller uitrijden. Alle parkeerplaatsen aan de kant van het politiebureau worden gereserveerd voor politievoertuigen. De gehandicaptenparkeerplaatsen die daar nu zijn, worden naar de kant van de woningen verplaatst. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 4 oktober. Omwonenden en bedrijven zijn via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd (zie link onderaan dicht bericht). 

Verkeerslus op trottoir bij ABN AMRO

Komend najaar worden elders in het Zuidpleingebied ook andere projecten uitgevoerd. Zo wordt een tijdelijke verkeerslus met standplaatsen voor taxi's en touringcars aangelegd op het trottoir rond de buitenparkeerplaats op Zuidplein Laag (naast ABN AMRO). Omwonenden kunnen nog tot 11 september een bezwaarschrift indienen tegen het verkeersbesluit dat dit mogelijk maakt (zie link onderaan).

In een volgend verkeersbesluit is aangekondigd dat in november - 'of zoveel later als voor de werkzaamheden dringend noodzakelijk is' - het fietspad onder het winkelcentrum tussen de Zuiderterrasflat en de overkapping van winkelcentrum Zuidplein komt te vervallen en wordt omgebouwd naar een expeditiestraat. Ook (brom)fietsers en andere voertuigen kunnen dan van deze weg gebruikmaken. Voor dit verkeersbesluit eindigt de bezwaartermijn op 25 september (zie link onderaan).

Sallandweg en omgeving

Woensdag 21 augustus wordt om de werkzaamheden bij de Sallandweg mogelijk te maken een boom gekapt in het plantsoen dichtbij de looproute naar Ahoy. Op maandag 2 september worden vervolgens twee bouwterreinen ingericht: één voor de lage woningen aan de Carnissesingel en één op de Zuiderparkweg ter hoogte van het Leger des Heils-gebouw. Van 4 tot en met 6 september worden in het plantsoen bij de Carnissesingel damwanden ingetrild. Voorafgaand zijn door een extern bedrijf vooropnames gemaakt van woningen en andere gebouwen in een straal van 50 meter om onverhoopte schade door de trillingen vast te kunnen stellen.

Laad- en loszone vervalt

De werkzaamheden aan de Sallandweg en het naastgelegen plantsoen duren tot en met november. Bewoners en bedrijven aan het Zuiderterras en Carnissesingel zijn via een bewonersbrief met plattegronden op de hoogte gesteld. Ook deze werkzaamheden en toekomstige veranderingen in de verkeerssituatie zijn aangekondigd in een verkeersbesluit (zie link hieronder). Daarin is onder meer bepaald dat de laad- en loszone in de onderdoorgang onder de terrasflats vervalt voor twee extra rijstroken en tweerichtingsverkeer op de Sallandweg.

Uitrijdende bussen en (vracht)auto's

Door het verkeersbesluit kunnen op termijn (volgens het verkeersbesluit per oktober 2020) alle vertrekkende bussen, expeditieverkeer van het winkelcentrum, en auto's vanaf Zuidplein-Noord en vanuit de parkeergarages via de Sallandweg en de Zuiderparkweg het gebied verlaten.

De bezwaartermijn van het verkeersbesluit Sallandweg loopt op 4 september af en het besluit treedt per 1 november in werking (zie link onderaan). Meerdere omwonenden en de tandartsenpraktijk hebben inmiddels een bezwaarschrift ingediend bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam. Hart van Zuid kan al eerder met de werkzaamheden beginnen omdat een tijdelijke verkeersmaatregel is aangevraagd en verleend door de wegbeheerder (gemeente Rotterdam).

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten? Mail naar info@onszuidpleingebied.nl

Klik hier voor de huis-aan-huisbrief over de parallelweg Zuidplein

Klik hier voor het verkeersbesluit over de verkeerslus en standplaatsen bij ABN AMRO

Klik hier voor het verkeersbesluit over het verwijderen van fietspaden

Klik hier voor het verkeersbesluit over de herinrichting van de Sallandweg