Omgevingsvergunning verleend voor Congrescentrum Ahoy

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 14 mei een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een congrescentrum aan de bestaande hallen van Ahoy (zie onderstaande link). Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

Aan de omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden. Deze zijn na te lezen in de officiële beschikking (zie link onderaan dit bericht). Wie andere stukken van de omgevingsvergunning wil inzien, kan voor nadere informatie contact opnemen met onze bewonersorganisatie: info@onszuidpleingebied.nl

Omwonenden zijn al in een eerder stadium geïnformeerd over het ontwerp voor de aanbouw. Op 24 januari 2017 vond een bewonersavond plaats waarop de architecten en vertegenwoordigers van de projectorganisatie Hart van Zuid en Ahoy uitleg gaven over het ontwerp en de inpassing van de nieuwbouw in de omgeving.   

 

Klik hier voor de officiële bekendmaking van de omgevingsvergunning op overheid.nl

Klik hier voor de officiële beschikking met de voorschriften voor de omgevingsvergunning.

Klik hier voor een verslag van de bewonersavond over het ontwerp van het congrescentrum op 24 januari 2017 in Ahoy. (N.B. Mogelijk zijn bepaalde feiten in het verslag later aangepast bij de definitieve aanvraag van de omgevingsvergunning.)