Inspraakbijeenkomst over Sallandweg en Gooilandsingel

In het vierde kwartaal 2018 vindt inspraak plaats over diverse inrichtingsplannen voor deelgebieden van Hart van Zuid. De gebiedscommissie Charlois wordt om advies gevraagd en er komen bijeenkomsten waar bewoners de voorlopige inrichtingsplannen kunnen bekijken en een reactie kunnen geven.

De eerste bewonersbijeenkomst is op dinsdagavond 27 november in Theater Zuidplein en zal gaan over onder meer de voorlopige inrichtingsplannen Gooilandsingel/Annie M.G. Schmidtplein en Sallandweg. Het IP Sallandweg omvat het wegdeel tussen de Zuiderparkweg en Twentestraat, inclusief de onderdoorgang van de terrasflats, waar een nieuwe route voor uitgaande bussen en voor autoverkeer naar en vanuit de Q-parkgarages is gepland.

Tijdens de bewonersbijeenkomst wordt ook een presentatie gehouden over het Verkeersplan Hart van Zuid. Dit verkeersplan is inmiddels definitief, maar wordt wel toegelicht zodat de verkeersstromen binnen de inrichtingsplannen duidelijk zijn. De voorlopige inrichtingsplannen laten zien hoe de wegprofielen op maaiveld zijn (rijstroken, parkeerplaatsen, trottoirs) en waar groen en straatmeubilair komt.

Na de inspraakbijeekomst worden de reacties op de voorlopige inrichtingsplannen verwerkt en komt er een informatieavond waarop het definitief ontwerp voor de inrichtingsplannen wordt gepresenteerd.

Klik hier voor de uitnodiging voor de informatieavond op 27 november.