Hoger tarief voor parkeren op straat tijdens evenementen in Ahoy

In Hart van Zuid geldt binnenkort bij evenementen in Ahoy het Centrumtarief voor op straat parkeren. Van drie uur voor aanvang van het evenement tot twee uur na afloop van het evenement is het uurtarief niet € 1,72 per uur maar € 4,08. Na 23.00 uur en zondag tot 12.00 uur blijft parkeren gratis. Het gaat om de straten in het gebied dat wordt omsloten door Zuidplein, Pleinweg, Strevelsweg, Zuiderparkweg en Van Swietenlaan.

Het evenemententarief draagt volgens het gemeentebestuur bij aan een naar verwachting beter gebruik van het parkeerterrein van Ahoy en van de parkeergarages Zuidplein en Hart van Zuid.

Meerdere maatregelen

Het hogere tarief bij evenementen is ingevoerd omdat de parkeerdruk in het Zuidpleingebied tijdens evenementen in Ahoy op straat hoog tot zeer hoog is. Hierdoor is het voor houders van een parkeervergunning lastig om de auto nabij de woning te kunnen parkeren. De maatregel vloeit voort uit een door de gemeenteraad aangenomen motie 'Parkeren gaat ons aan 't Hart'.

Begin vorig jaar al is in de Twentestraat, waar de parkeerdruk het hoogst is, het betaald parkeren uitgebreid: niet meer tot 18.00 uur maar tot 23.00 uur. Er zijn nog meer maatregelen in voorbereiding. Zo zijn er plannen voor extra parkeerplaatsen op straat, door op de laad- en loszone in de Twentestraat parkeren toe te staan buiten de venstertijden voor de bevoorrading van de winkels (6.00 tot 12.00 uur). Hierdoor worden tijdelijk 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Over de parkeermaatregelen voor Hart van Zuid vindt regelmatig overleg plaats tussen de gemeente en de Klankbordgroep Zuidpleingebied (bewonersplatform). Binnenkort vindt een evaluatie plaats, waarbij ook de resultaten van de nieuwe parkeertellingen in november 2018 aan de orde komen.

Parkeervergunningen Zuiderterras

Overigens zijn per 2 januari ruim veertig tijdelijke parkeervergunningen voor bewoners van het Zuiderterras omgezet in reguliere permanente parkeervergunningen. Dit omdat bewoners zich niet kunnen beroepen op een recht op een parkeerplaats in de parkeergarage Hart van Zuid (Zuiderterras). Omdat er verschillende brieven zijn verzonden over deze omzetting en de verhoogde tarieven voor parkeervergunningen per 1 januari is er momenteel veel verwarring over de kosten. Bij navraag verzekerde een woordvoerder van de gemeente dat het systeemfouten betreft en dat bij de facturering - vermoedelijk in februari - de juiste bedragen in rekening zullen worden gebracht.

Lees hier de brief van het gemeentebestuur over de nieuwe tarieven voor straatparkeren in 2019