Op Pleinweg vanaf 2 juni nog maar één rijstrook richting Maastunnel

Op de Pleinweg en de ’s-Gravendijkwal wordt vanaf dinsdag 2 juni één rijstrook richting Maastunnel gereserveerd voor voorrangsvoertuigen, zoals ambulances, brandweer en politie. Voor ander verkeer blijft één rijstrook beschikbaar. In de kleine tunnels onder het Maastunnelplein en het Droogleever Fortuynplein en in de Maastunnel blijven in beide richtingen twee banen open.  

Doel van dit experiment is om de uitstoot van het verkeer op de Maastunnelcorridor te verminderen zodat de luchtkwaliteit en het leefklimaat verbeteren. In samenwerking met TNO is een stappenplan ontwikkeld. Vanwege onder meer de veiligheid van het verkeer in de Maastunnel gaat het nu nog alleen om een versmalling op de wegdelen in de aanrijroutes naar de tunnel. Om precies te zijn betreft het de Pleinweg na de kruising met Zuidplein tot aan de Wolphaertsbocht, en de Henegouwerlaan en de ’s-Gravendijkwal tussen de Statenweg en de Rochussenstraat. In de kleine tunnels en de Maastunnel zijn weer twee rijbanen toegankelijk.

Wethouder Bokhove (mobiliteit) presenteerde eerder een plan voor een e-lane op de corridor en in de Maastunnel voor elektrische auto’s en bussen, maar dat plan stuitte op veel kritiek.

Oude Westen

Er is voor gekozen om de eerste proef met een baan uitsluitend voor voorrangsvoertuigen te laten overlappen met het onlangs gestarte experiment Oude Westen, waarbij kruisingen van de Nieuwe Binnenweg en de West-Kruiskade in één richting zijn afgesloten. De gemeente wil op die manier beproeven wat het effect is op de luchtkwaliteit op de Maastunnelcorridor en andere locaties in de stad.

Het experiment Maastunnelcorridor duurt ten minste vier maanden en maximaal één jaar en eindigt zoveel later als (bijvoorbeeld corona-)maatregelen daarom vragen of als het experiment als geslaagd kan worden beschouwd. Het effect – ook op bijvoorbeeld rijtijden – wordt gemonitord en tussentijds vindt een evaluatie plaats.

AFM-systeem regelt drukte

Op de wegdelen waar één rijbaan is gereserveerd wordt het aantal voertuigen gereguleerd met het Adaptief File Management (AFM) systeem dat nu alleen nog in de Maastunnel wordt gebruikt. Radardetectoren en detectielussen in het wegdek meten hoeveel  auto's er rijden en wat hun snelheid is. Die informatie wordt doorgegeven aan een computersysteem dat berekent of er risico op file is. Als dat zo is, dan wordt ingegrrepen, bijvoorbeeld door de verkeerslichten langer op rood te zetten. Op die manier moet het AFM-systeem ervoor zorgen dat de wegen naar de tunnel niet te druk worden, zo blijkt uit een brief van wethouder Bokhove aan de gemeenteraad.

Politie: nauwelijks te handhaven

Overigens heeft de politie in een advies over het verkeersbesluit aangegeven niet akkoord te zijn met de maatregelen omdat tijdens het experiment niet of nauwelijks gehandhaafd kan worden door de eenheid Rotterdam. De gemeente hoopt desondanks dat door het ontwerp van de maatregel en door communicatie het besluit toch wordt nageleefd door de weggebruikers en verwacht dat handhaving niet of nauwelijks nodig is. In het ontwerp zijn onder meer doorgetrokken strepen en klemfixen tussen de rijstroken opgenomen en er komen bewonersbrieven en een speciale website.

Bezwaarprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen het verkeersbesluit binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant – 20 mei – een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook is een voorlopige voorziening (onder andere schorsing) mogelijk bij de rechtbank.

Werkzaamheden Pleinweg

Van medio juli tot medio augustus vinden er ook werkzaamheden plaats aan de Pleinweg. De rijstroken worden versmald en de middenberm wordt verbreed. Zo wordt het oversteken van fietsers en voetgangers veiliger, zo is te lezen in de bewonersbrief. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeersexperiment Maastunnelroute aan de Zuidkant tijdelijk gepauzeerd. Wanneer de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het verkeersexperiment hervat.

Lees hier het volledige verkeersbesluit

Klik hier voor de bewonersbrief

Bekijk hier een plattegrond voor de noordkant

Bekijk hier een plattegrond voor de zuidkant