Meestgestelde vragen

Wanneer beginnen de bouwactiviteiten?

De planonderdelen die als eerste gerealiseerd zullen worden, zijn het nieuwe zwembad en de renovatie van de hallen van Ahoy (oplevering in 2017).

 

Staan alle plannen al vast?

De grote lijnen van de gebiedsontwikkeling zijn uitgewerkt in het ontwerp-bestemmingsplan Hart van Zuid, dat begin november 2015 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan kan alleen nog worden aangepast door de gemeenteraad. Diverse partijen in het gebied hebben bezwaar gemaakt tegen onderdelen van het plan. De details van de gebeidsontwikkeling worden uitgewerkt in aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw en inrichtingsplannen. Dat gebeurt zoveel mogelijk met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die deelnemen in themagerichte werkgroepen van Ballast Nedam (onder andere verkeer, buitenruimte en sociaal). 

 

Kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidpleingebied later nog inspreken?

Wanneer het bestemmingsplan gewijzigd moet worden of een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd (voor sloop en/of nieuwbouw), wordt de gebruikelijke inspraakprocedure gevolgd.

 

Verdwijnt de loopbrug tussen het winkelcentrum en het voorplein van Ahoy?

In de plannen is een brede wandelroute op maaiveld voorzien van de Gooilandsingel (metro- en busstation) naar Ahoy. De huidige loopbrug tussen het voorplein van Ahoy en het winkelcentrum wordt gesloopt.

 

Blijven er voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners?

Er verdwijnen door de gebiedsontwikkeling parkeerplaatsen op straat, onder meer aan de Boerhaavestraat en op Zuidplein. Volgens de gemeente is er een sluitende parkeerbalans en zullen er genoeg parkeerplaatsen blijven voor bewoners. Stichting Zuidpleingebied en andere betrokkenen houden op dit punt grote zorgen en bedenkingen, onder meer omdat de gemeente uitgaat van (optimaal) gebruik van de parkeergarages door bezoekers van de nieuwe voorzieningen.

 

Waar komt er nieuwe ruimte voor horeca en winkels?

In de plinten van het huidige deelgemeentekantoor en op de plek van het huidige busstation komt ruimte vrij voor horeca en kleinschalige bedrijvigheid. Hoeveel en waar precies wordt nog verder uitgewerkt.

 

Waarom zijn de plannen alleen voor Zuidplein en niet voor de omliggende oude wijken?

Aanpak van de woonwijken rond het Hart van Zuid was geen onderdeel van de aanbesteding gebiedsontwikkeling Hart van Zuid en is dus geen taak van Ballast Nedam. Wel zal zowel het fysieke programma als het sociale programma Hart van Zuid uitstraling hebben op de omgeving. De gemeente Rotterdam en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid werken momenteel plannen uit om in onder meer Carnisse en Tarwewijk renovatie en onderhoud van particuliere woningen te stimuleren en de buitenruimte aan te pakken.

 

Waarom wordt nu al nieuwbouw gerealiseerd in het Motorstraatgebied?

Het Motorstraatgebied is onderdeel van het Hart van Zuid maar niet van de aanbesteding voor de gebiedsontwikkeling. De projecten, zoals nieuwbouw voor Zadkine, een nieuw zorghotel, en een multifunctionele sportaccommodatie, zijn en worden door de gemeente in samenwerking met verschillende partners gerealiseerd.

 

Waarom moeten de tennisbanen het veld ruimen voor woningen?  

Er zijn in de omgeving van het Zuidplein te weinig goede, grondgebonden woningen, zoals bijvoorbeeld twee-onder-een-kapwoningen, en vanwege de gunstige locatie is de verwachting dat deze zeer geliefd zullen zijn. De opbrengst van de woningen draagt bij aan een sluitende begroting voor alle door Ballast Nedam geplande vernieuwingen in het Hart van Zuid.

 

Hoe zit het met de luchtvervuiling als de bussen onder de appartementen op het Zuiderterras en via een nieuwe oprit naar het metrostation rijden?

Uit studies in opdracht van Ballast Nedam, die onderdeel zijn voor de Milieueffectrapportage en het ontwerp-Bestemmingsplan Hart van Zuid, blijkt dat het mogelijk is binnen de normen te blijven. De gemeente en Ballast Nedam verwijzen naar de verwachte gunstige effecten van de 'Green Deal', waardoor er al op korte termijn meer schone bussen zullen rijden. In overleg met een Klankbordgroep Luchtkwaliteit Zuidplein worden sinds het voorjaar van 2015 op meerdere plaatsen in het gebied metingen gehouden om de luchtkwaliteit nu en na de gebiedsontwikkeling te kunnen vergelijken.

 

Waarom wordt niet alles in één keer aangepakt en duurt het programma twintig jaar?

Het is niet wenselijk dat het hele Hart van Zuid enkele jaren lang één grote bouwput is. Bovendien moet eerst een nieuw zwembad worden gebouwd voordat op de plek van het oude zwembad een kunstenpand kan worden gerealiseerd en er vervolgens op de plek van het huidige theater ruimte ontstaat voor onder andere het busstation.

 

Hoe worden de bewoners en ondernemers geïnformeerd?

Ballast Nedam heeft een nieuwsbrief, een website en een Facebook-pagina om de bewoners en ondernemers zo goed mogelijk te informeren. Kijk op www.hartvanzuidrotterdam.nl