Tweede informatieavond Hart van Zuid in kerk

Tijdens een informatiebijeenkomst op 30 juni worden nader uitgewerkte ideeën, plannen en alternatieven voor het Hart van Zuid toegelicht.

Op 12 en 25 juni zijn er workshops (gehouden) waar het planteam met bewoners, ondernemers, verkeers- en milieudeskundigen, en vertegenwoordigers van Ballast Nedam en de gemeente(lijke diensten) de wensen en ideeën hebben onderzocht en uitgewerkt die op een eerste informatieavond op 2 juni naar voren zijn gebracht.

Op deze tweede grote bijeenkomst is het aan bewoners en ondernemers om te laten weten wat zij van de uitgewerkte plannen vinden. Zijn er belangrijke zaken vergeten? De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur in de Kerk van de Nazarener aan de Carnissesingel 240. Wie mee wil praten, kan zich aanmelden via hartvanzuid@ballast-nedam.nl.