Levend ganzenbord met kandidaat-Statenleden

Kandidaat-Statenleden spelen donderdag 12 maart van 15.00 tot 15.30 uur een rondje ‘levend ganzenbord’ in winkelcentrum Zuidplein. Ze doen dat op uitnodiging van de Dierenbescherming, die het oudhollandse spel van zolder heeft gehaald om het ganzenvraagstuk onder de aandacht te brengen.

Voor de gelegenheid hebben de vakjes op het spelbord een hedendaagse betekenis gekregen. Zo worden ganzen in deze speciale versie onder meer met lasers verjaagd, gevangen om te worden vergast, en afgeschoten door jagers. Doel blijft om op nummer 63 uit te komen, waar een groot rustgebied is waar ganzen het hele jaar ongestoord mogen verblijven.

De Dierenbescherming hoopt dat het spel de deelnemers en omstanders meer informatie geeft over het lot van de ganzen in Zuid-Holland. Het provinciebestuur, ofwel de op 18 maart nieuw te kiezen leden van de Provinciale Staten, beslist over het lot van deze dieren. Ganzen worden door sommigen gehaat vanwege de overlast die ze veroorzaken, anderen vinden de diersoort een verrijking van de natuur en koesteren de ganzen. In de Hoeksche Waard strijdt een actiegroep 'Stop de ganzenmoord' tegen de ganzenjacht.

De kandidaat-Statenleden krijgen gedurende het spel de kans om de standpunten van hun partij over dit onderwerp duidelijk te maken. De eerste keer dat een deelnemer dubbel gooit krijgt hij of zij 1 minuut spreektijd. Daarnaast kunnen de deelnemers hun mening geven met rode of groene kaarten die ze omhoog kunnen houden om aan te geven of ze voor of tegen een bepaalde behandeling van ganzen zijn die in het spel voorkomt.