Inloopbijeenkomst over voorlopig Inrichtingsplan Van Swietenlaan

Om bewoners de gelegenheid te geven kennis te nemen van het voorlopige inrichtingsplan voor de Van Swietenlaan en hun mening hierover te geven, vindt woensdag 14 december een inloopbijeenkomst plaats. In grand café Champs Elysées zijn tussen 18.30 en 20.00 uur plattegronden te zien waarbij uitleg wordt gegeven over bijvoorbeeld het wegprofiel, groen en parkeren.

Tijdens een informatieavond van het projectteam Hart van Zuid op 27 oktober is een presentatie gegeven over het voorlopige inrichtingsplan (IP). Stichting Zuidpleingebied heeft aangegeven dat er behoefte bestaat aan een extra bijeenkomst, waarvoor omwonenden nadrukkelijk zijn uitgenodigd. De gebiedscommissie Charlois, de gemeente Rotterdam en het projectteam van Ballast Nedam/Heijmans vinden het belangrijk om die gelegenheid te bieden. Daarom is deze inloopbijeenkomst georganiseerd.

Het IP Van Swietenlaan is onderdeel van het grotere inrichtingsplan voor het Hart van Zuid waar momenteel aan wordt gewerkt. De gebiedscommissie Charlois is gevraagd om allereerst over het inrichtingsplan Van Swietenlaan te adviseren en zal in de openbare vergadering van maandag 19 december dit advies aan het gemeentebestuur bespreken en vaststellen. Aandachtspunten van bezoekers van de inloopbijeenkomst en van de Klankbordgroep Zuidpleingebied kunnen in dat advies zoveel mogelijk worden 'meegenomen'.

Klik hier voor de uitnodiging voor de inloopbijeenkomst