Inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan Zuiderpark

De gemeente Rotterdam heft bekendgemaakt dat het concept-Bestemmingsplan Zuiderpark vanaf vrijdag 24 maart gedurende zes weken ter inzage ligt.

Op woensdag 19 april wordt aan de Zuiderparkweg 300 een informatieavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. Deze bijeenkomst kent geen vast programma. Belangstellenden kunnen op elk tijdstip tussen 19.00 tot 20.30 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig die het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt kunnen toelichten.

Lees voor meer informatie de officiële publicatie

De stukken zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl