Informatiebijeenkomst over ontwikkeling Motorstraatgebied

Voor wie geïntereseerd is in de ontwikkelingen in het Motorstraatgebied vindt dinsdag 26 november een inloop plaats. Van 17.00 tot 20.00 uur worden in het Zadkine College aan de Montessoriweg 14 plannen gepresenteerd door de diverse betrokken partijen.

Vertegenwoordigers van onder andere het Ikazia Ziekenhuis, HD Projectrealisatie, Laurens Wonen, BPA, Havensteder en de gemeente Rotterdam zijn aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Ook bewoners en organisaties van het Buurtplatform Motorstraatgebied zijn van de partij om te vertellen wat zij in het gebied doen om de leefbaarheid te bevorderen.

Het Motorstraatgebied ondergaat een metamorfose en wordt een leer-, werk- en zorgcampus. Na nieuwbouw voor het Zadkine College worden een multifunctionele sportaccommodatie en een revalidatiehotel gebouwd. Het ziekenhuis wordt uitgebreid en aan de Dynamostraat komt een project voor jongerenhuisvesting (De Startmotor). Tijdens de inloop worden bezoekers ook geïnformeerd over ingrepen in de buitenruimte, zoals de inrichting van het Strevelsplein, en over relevante ontwikkelingen in de aangrenzende Landbouwbuurt.

Meer weten? Bezoek de inloop of neem contact op met Michel de la Vieter, projectmanager Motorstraatgebied bij de gemeente Rotterdam, telefoon 010 489 7191.