Informatieavond over uitbreiding Hoornbeeck College

Ballast Nedam houdt woensdag 15 juli een informatieavond over de plannen voor nieuwbouw voor het Hoornbeeck College aan de Carnissesingel.

Onlangs is gepubliceerd dat een omgevingsvergunning is aangevraagd voor uitbreiding van het huidige schoolgebouw. Volgens het ontwerp-Bestemmingsplan, dat van 1 mei tot 11 juni ter inzage heeft gelegen en komend najaar wordt vastgesteld door de gemeenteraad, is nieuwbouw mogelijk op de locatie Carnissetuin (naast het bestaande schoolgebouw).

Ballast Nedam schrijft in de uitnodiging voor de voorlichtingsavond dat er een volledig uitgewerkt ontwerp is opgesteld voor de uitbreiding. Daarnaast wil de gebiedsontwikkelaar gebruikers en vrijwilligers, omwonenden en andere belangstellenden van gedachten wisselen over de toekomst van de Carnissetuin in het gebied.

Het is de bedoeling om deze avond in kleine groepjes na te denken over de voortzetting van de tuin. Ook zal Ballast Nedam uitleg geven over de procedures rondom de vergunningverlening van het Hoornbeeck College.

De voorlichtingsavond vindt plaats in het Hoornbeeck College aan de Carnissesingel 210 en duurt van 19.00 tot circa 21.30 uur (inloop vanaf 18.30 uur).