Informatieavond over plannen Hart van Zuid

Ballast Nedam houdt donderdag 3 september weer een informatieavond over Hart van Zuid. Er wordt dan een toelichting gegeven over een aantal zienswijzen en opmerkingen (ook van de Commissie m.e.r.) over het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage die afgelopen voorjaar ter inzage hebben gelegen.

Deze avond wordt in groepen stilgestaan bij panelen over de verschillende onderwerpen (verkeer, groen, water, bestemmingsplan, MER, etc.). Iedereen krijgt de kans om nadere uitleg te vragen. Ook geeft Ballast Nedam informatie over de planning van het project, de werkgroepen en de vervolgstappen in de procedure.

"Deze informatieavond is vergelijkbaar met de voorlichtingsavond die in april is gehouden", laat Ballast Nedam in de uitnodigingstekst weten. "Het is dus geen interactieve avond waarop je kan meedenken met de inhoud van de projecten. Dit komt later weer aan de orde."

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in het voormalig deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11.