Informatieavond over Hart van Zuid

Hoe gaan we verder met het Hart van Zuid? Die vraag staat donderdag 5 maart centraal op een informatieavond. Bewoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen aangeven welke onderwerpen van belang zijn bij de verdere uitwerking van projecten.

Aan het begin van de avond is er ruimschoots gelegenheid om met vertegenwoordigers van Ballast Nedam stil te staan bij de voorstellen en ideeën die zijn ingediend voor het Hart van Zuid. Welke ideeën zijn opgepakt? Welke knelpunten zijn er en hoe worden die opgelost?

Projectdirecteur Peter Klevering geeft deze avond een toelichting over de Structuurvisie, het Bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage Hart van Zuid die in mei en juni ter inzage zullen liggen.

Projecten als de busroute en de Gooilandsingel moeten de komende jaren in detail worden uitgewerkt. In kleine groepen wordt tijdens de informatieavond geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn. Aan de hand daarvan wordt een voorstel gedaan voor de vorming van werkgroepen voor verschillende thema's.

Aan het eind van de avond is er nog een workshop over de openbare ruimte. Ballast Nedam is vanaf 1 november verantwoordelijk voor het beheer van de buitenuimte. Denk aan losliggende stoeptegels, verlichting en schoon en heel. De projectorganisatie hoort graag wat bewoners en andere belanghebbenden nodig vinden, nu, tijdens de bouw en voor de nieuwe inrichting van de buitenruimte.

De informatieavond vindt plaats op de eerste verdieping van het voormalig deelgemeentekantoor aan de Gooilandsingel 11. Ontvangst en inloop vanaf 19.00 uur, presentatie en workshops van 19.45 tot circa 21.30 uur.