Informatieavond over Congrescentrum Ahoy

Voordat het ontwerp voor het Ahoy Convention Centre ter inzage wordt gelegd, geeft de architect dinsdag 24 januari een uitgebreide toelichting voor omwonenden. Daarbij wordt ook stilgestaan bij geluid, logistiek en parkeren. De buitenruimte komt later aan de orde tijdens een volgende informatieavond.

Het nieuwe Congrescentrum omvat een auditorium voor grote congressen, maar is ook inzetbaar als muziekhal en theater. Op 22 december is het definitieve ontwerp ingediend bij de gemeente voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Het projectteam Hart van Zuid verwacht dat de vergunning begin februari wordt verleend. Dan krijgen belanghebbenden gedurende zes weken de gelegenheid om bezwaar te maken. 

Op de informatieavond zet directeur Peter van der Veer de toekomstvisie en de plannen van Ahoy uiteen. Het derde thema zal zijn overlast en tijdelijkheid.

De inloop begint om 18.30 uur in restaurant Floyd in Ahoy. Daarna is de presentatie en zijn er themasessies. Aanmelden kan: info@hartvanzuidrotterdam.nl