Informatieavond over buitenruimte, mobiliteit en overlast

Bezoekers van de informatieavond over Hart van Zuid op dinsdag 5 juli kunnen in werkgroepen meepraten over drie thema’s: buitenruimte en groen, mobiliteit, en overlast. De bijeenkomst begint met een presentatie over de voortgang van het project en over het verdere participatietraject.

De werkgroepen reageren deze avond op de eerste schetsontwerpen die mede op basis van input uit eerdere bijeenkomsten zijn opgesteld. Vorig jaar hebben bewoners zich al aangemeld voor verschillende werkgroepen (onder meer buitenruimte en overlast), nu kan men opnieuw kiezen.

In de uitnodiging wordt verzocht om in de aanmelding (via info@hartvanzuidrotterdam.nl) aan te geven in welke van de drie bovengenoemde werkgroepen men wil meepraten. Men kan ook op de avond zelf een keus maken. Overigens wordt aan het einde van de bijeenkomst een terugkoppeling gegeven vanuit alle werkgroepen, zodat iedereen op de hoogte is van de uitkomsten. De overige thema’s komen in latere sessies aan bod.

De informatieavond vindt plaats in de Kerk van de Nazarener aan de Carnissesingel 240. De presentatie begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur).

Klik hier voor de uitnodiging