Informatieavond met workshops over Hart van Zuid

Ballast Nedam heeft alle bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidpleingebied uitgenodigd voor een informatieavond op 2 juni. De bijeenkomst is bedoeld om informatie te delen en ideeën te verzamelen.

Na een korte toelichting op de visie van Ballast Nedam voor de ontwikkeling van Hart van Zuid vinden workshops plaats. De aanwezigen kunnen kiezen uit vier onderwerpen:

- Winkelcentrum Zuidplein

- Ahoy en Zuiderpark

- Recreatie en omgeving

- Wonen en verkeer

In elke groep zorgt een gespreksleider dat iedereen aan het woord komt. De deelnemers kunnen ieder drie punten noemen die zij graag zouden willen en één punt dat ze zeker niet willen. Alle ideeën en onderwerpen worden genoteerd en aansluitend aan de workshops aan iedereen gepresenteerd.

In de uitnodiging benadrukt Ballast Nedam dat het in deze overlegronde belangrijk is om met elkaar om te gaan op basis van gelijkheid, respect, vertrouwen en bereidheid om te onderhandelen. "Er wordt naar elkaar geluisterd en we zoeken naar win-win oplossingen."

In vervolg op de informatieavond wordt een plangroep gevormd die de ideeën uitwerkt. Die plangroep bestaat uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeente en Ballast Nedam. Op donderdag 12 en woensdag 25 juni zijn er twee zogenoemde 'value engineering'-sessies gepland, waar de plangroep de ideeën bespreekt. Op maandag 30 juni vindt vervolgens een tweede informatieavond plaats voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers van het Zuidpleingebied, waarop de resultaten van de value engineering-sessies worden gepresenteerd.

De overlegronde op 2 juni is in de Kerk van de Nazarener aan de Carnissesingel 240 (vanaf 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur). Aanmelden voor deze avond en voor de plangroep is mogelijk per e-mail: hartvanzuid@ballast-nedam.nl en per telefoon: 010-2350050 . Hier kunt u ook met vragen en andere reacties terecht.