Informatieavond met update verkeersplan / inloopspreekuren

Voor een nadere toelichting over het verkeersplan van Ballast Nedam/Heijmans is er woensdag 22 november een bijeenkomst in Theater Zuidplein. Op deze tweede informatieavond wordt na een algemene inleiding in kleinere groepen per deelgebied ingegaan op de plannen. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan het projectteam en opmerkingen en suggesties worden verzameld in een ideeënbus. Vragen die eerder zijn binnengekomen over het verkeersplan zijn zoveel mogelijk voorzien van antwoorden en gepubliceerd op de website van Hart van Zuid.

Op 22 november wordt ook een presentatie gegeven over de realisatie van het kunstenpand. De bijeenkomst vindt plaats in Theater Zuidplein. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang van de presentaties 19.15 uur. Aanmelden is gewenst: info@hartvanzuidrotterdam.nl

Voor belanghebbenden en geïnteresseerden die vragen hebben over Hart van Zuid (in het algemeen of een deelproject in het bijzonder) houdt het projectteam Hart van Zuid dit najaar meerdere inloopspreekuren. Bewoners zijn hierover per huis-aan-huisbrief geïnformeerd. De data en tijden zijn:

Dinsdag 31 oktober        15.00-17.00 uur

Dinsdag 7 november     10.00-12.00 uur

Dinsdag 14 november   15.00-17.00 uur

Dinsdag 28 november   15.00-17.00 uur

Dinsdag 5 december      15.00-17.00 uur

Dinsdag 19 december   15.00-17.00 uur

Het kan voorkomen dat een inloopspreekuur niet door kan gaan in verband met de programmering van het theater. Het is dan ook verstandig om vooraf de Facebook-pagina en website van Hart van Zuid Rotterdam te raadplegen.

Klik hier voor de vragen- en antwoordenlijst over het verkeersplan voor Hart van Zuid