InfoPlaza Metroplein met volop activiteiten

Het Metroplein tussen het busstation en Ahoy is zaterdag 5 september het decor van een bruisende informatie- en activiteitenmarkt. Voor jong en oud is er tussen 11.00 en 16.00 uur van alles te beleven.

Infoplaza Metroplein is vooral bedoeld als een ontmoetingplaats voor bewoners en ondernemers van het Zuidpleingebied. Zij kunnen kennismaken met instellingen voor zorg en welzijn, bewonersgroepen en andere organisaties die actief zijn in de wijk. Ook de gebiedscommissie Charlois en projectontwikkelaar Ballast Nedam (gebiedsontwikkeling Hart van Zuid) zijn van de partij.

Bezoekers kunnen meedoen aan workshops schilderen en bloemschikken en voor kinderen is er schminken, een springkussen en cupcakes versieren. Aan de rand van het plein komen herinneringen tot leven bij de tegels van nationale en internationale beroemdheden in de Walk of Fame. Er is gezellige achtergrondmuziek en op een horecaterras kan een drankje worden genuttigd. Alle activiteiten vinden plaats in tenten, waarvan bij onverhoopt slecht weer de zijwanden kunnen worden afgeschermd.

Stichting Zuidpleingebied wil met deze eerste grote publieksactiviteit bewoners en andere belangstellenden informeren over activiteiten in de wijk en over de diensten die worden aangeboden. Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en de activiteiten van onze stichting en de partners in het gebied meer bekendheid te geven. Natuurlijk moet Metroplaza Zuidplein ook een gezellig buurtfeest worden. Gezien de enthousiaste deelnemers en vrijwilligers die zich hebben aangemeld moet dat lukken.

De organisaties die vertegenwoordigd zijn op Infoplaza Metroplein:

Ballast Nedam – Samen met de gemeente Rotterdam bereidt deze ontwikkelingsmaatschappij een metamorfose voor van het Zuidpleingebied. Het project Hart van Zuid omvat onder meer vernieuwing van de Ahoy-hallen en uitbreiding met een congrescentrum, de bouw van een nieuw zwembad en kunstenpand (theater en bibliotheek) en een nieuw busstation. Op Infoplaza Metroplein informeert Ballast Nedam bezoekers over de plannen.

DOCK – Op verschillende gebieden is DOCK in Charlois actief. Het gaat om maatschappelijke dienstverlening, participatie, jongerencoaching en buurtbemiddeling en mediation. Ook organiseert DOCK activiteiten in wijkgebouwen (onder andere Millinxparkhuis). Op Infoplaza Metroplein geven medewerkers en vrijwilligers informatie over de verschillende activiteiten.

Gebiedscommissie Charlois -  Sinds de opheffing van de deelgemeente(raad) maakt de gebiedscommissie zich sterk voor de belangen van de bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied Charlois. Belangrijke taken van de commissie zijn het stimuleren van participatie en het toekennen van financiële middelen voor het realiseren van bewonersinitiatieven. Op Infoplaza Metroplein zijn leden van de gebiedscommissie Charlois aanwezig om te vertellen over hun rol in de samenleving.

Zichtbare Schakels – In verschillende Rotterdamse wijken zijn Zichtbare Schakels actief. In de gebieden Carnisse en Zuidplein werken twee wijkverpleegkundigen, die mensen met een hulpvraag ondersteunen. Of het nu gaat om vragen over een chronische ziekte, eenzaamheid, opvoeden, of over problemen in de woonsituatie, de wijkverpleegkundige denkt mee om een oplossing te vinden. Op Infoplaza Metroplein geeft de coöperatie voor wijkverpleegkundige zorg in Rotterdam nadere uitleg.

Thuis op Straat – Bij jongeren is Thuis op Straat (TOS) wel voldoende bekend als organisator van sportactiviteiten en beheerder van accommodaties. Maar veel Rotterdammers weten niet dat TOS, onder meer op de Sportplaza Zuiderpark, ook een aanbod heeft voor volwassenen. Op Infoplaza Metroplein geven medewerkers van Thuis op Straat uitleg over de mogelijkheden om gratis te bewegen dichtbij huis.

Van Swietenhof – Verscholen achter de appartementen aan de Van Swietenlaan en de Goereesestraat ligt de Van Swietenhof. In deze oase in de wijk Carnisse zijn vrijwilligers uit de buurt actief met onderhoud. Ze organiseren activiteiten en ontmoeten elkaar en een groene en bloemrijk omgeving. Op Infoplaza Metroplein vertellen vrijwilligers over hun passie en één van de belangrijkste activiteiten: de jaarlijkse pompoenenmarkt eind september.

Stichting Zuidpleingebied – De bewonersorganisatie voor de wijk Zuidplein is onder meer opgericht om de participatie rond de planvorming voor het Hart van Zuid te stimuleren. Op Infoplaza Metroplein zijn gastvrouwen en bestuursleden aanwezig die belangstellenden informeren over de activiteiten van de stichting. De schilderclub laat eigen werk zien en nodigt bezoekers uit het penseel ter hand te nemen.

Infoplaza Metroplein is georganiseerd door Stichting Zuidpleingebied in samenwerking met de gemeente Rotterdam/gebiedsorganisatie Charlois en de deelnemende instellingen en bedrijven, waaronder Van Es Events, bowling-restaurant The Cat, Gerhaldine's Bloemenhuis, politie Rotterdam en het Albeda College.