Infoavond over Kunstenpand en inrichting plein en Van Swietenlaan

Nu het ontwerp voor het nieuwe Kunstenpand meer vorm begint te krijgen, wil het projectteam Hart van Zuid dit graag presenteren. Tijdens een informatieavond op donderdag 27 oktober in Theater Zuidplein wordt ook een toelichting gegeven over de programmering. Andere onderwerpen die deze avond aan de orde komen, zijn: logistiek, bezonning, en inrichting van de buitenruimte rond het nieuwe gebouw (Van Swietenlaan, Boerhaavestraat, Plein op Zuid).

Thema’s van de bijeenkomst zijn: Kunstenpand, Buitenruimte, en Overlast en tijdelijkheid. Naast informatie van de architect over het nieuwe naam wordt ook de straatnaam van het Plein op Zuid bekendgemaakt. Belangstellenden krijgen verder te horen hoe zij een steentje kunnen bijdragen aan een leefbaar Hart van Zuid, ook tijdens de verbouwingswerkzaamheden.

“Niet alle onderdelen van het ontwerp zijn even ver uitgewerkt,” aldus het projectteam in de uitnodiging voor de informatieavond, “en wij vragen u mee te denken in onze volgende stap richting een Hart van Zuid voor iedereen.”

De inloop van de informatieavond begint om 18.30 uur. Daarna is de presentatie, zijn er themasessies en kan er worden nagepraat (einde 21.30 uur). Aanmelden via info@hartvanzuidrotterdam.nl

Klik hier voor de uitnodiging