Gebiedscommissie vergadert over Hart van Zuid

De Gebiedscommissie Charlois bespreekt maandag 29 juni een concept-advies over het Bestemmingsplan en Milieueffectrapport Hart van Zuid. De plannen hebben van 1 mei tot 11 juni ter inzage gelegen; bewoners en andere belanghebbenden konden in die periode een zienswijze indienen.

Ook Stichting Zuidpleingebied heeft een zienswijze ingediend. Sonja Gbadega-Baert, voorzitter van de Klankbordgroep Zuidpleingebied, zal hierover tijdens de commissievergadering een korte toelichting geven.

Het conceptadvies van de gebiedscommissie is inmiddels gepubliceerd op de website van de gemeente Rotterdam.

De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in Theater Zuidplein. Hart van Zuid is één van de laatste agendapunten. Ook de agenda van de vergadering is te vinden op internet.