Gebiedscommissie Charlois adviseert over plannen Hart van Zuid

De gebiedscommissie Charlois vergadert maandag 19 januari over een informeel advies over de concept-voorontwerpen van de milieueffectrapportage (MER), de structuurvisie, en het bestemmingsplan Hart van Zuid.

Vooralsnog is alleen aan de adviesorganen en overlegpartners een advies gevraagd. De formele inspraakprocedure is later, als de definitieve voorontwerpen ter inzage worden gelegd. Op 10 februari is er wel alvast een informatieavond waarop belangstellenden op de hoogte worden gehouden van de ruimtelijke orderning-procedures. Dan wordt ook een toelichting gegeven over de plannen voor het nieuwe zwembad.

Namens het bestuur en de klankbordgroep Zuidpleingebied heeft adviseur Emile Hilgers gelegenheid tot inspreken aangevraagd bij de gebiedscommissie. Hij kan dan - voorafgaand aan de discussie door de gebiedscommissie - de belangrijkste zorg- en aandachtspunten van bewoners en ondernemers toelichten. Op 7 januari hebben enkele leden van de gebiedscommissie en gebiedsorganisatie al met de klankbordgroep en de projectmanager van Ballast Nedam van gedachten kunnen wisselen over de plannen voor de gebiedsontwikkeling.

De gebiedscommissie vergadert deze avond ook over andere onderwerpen, zoals bewonersinitiatieven, het concept-Gebiedshorecaplan Charlois 2015-2016, het Actieplan Woonoverlast, en de Koepelnota Luchtkwaliteit.

De vergadering vindt plaats in De Wereld op Zuid, Schere 39d, aanvang 19.30 uur. Kijk voor de volledige agenda en de vergaderstukken op internet.