Brabants Dorp even terug in Theater Zuidplein

De unieke sfeer van het Brabantse Dorp herleeft op het Zuidplein. Woensdag 17 mei is er een eenmalige opvoering van een muzikaal theaterstuk, gebaseerd op persoonlijke herinneringen van oud-bewoners en hun kinderen.

Het Brabants Dorp, een buurtschap met 526 noodwoningen voor gezinnen die na het bombardement een huis zochten, stond op de plek waar nu het Ikaziaziekenhuis, Ahoy en het winkelcentrum Zuidplein zijn. De bewoners van het dorp hadden in Rotterdam geen goede naam. De bevolking was veelal arm en laag opgeleid, maar er was een sterke sociale cohesie.

“In veel verhalen is sprake van een ‘aso-dorp’”, zegt Jolanda Copier, initiatiefneemster van het theaterstuk. “Het is nu tijd om de mooie en bijzondere geschiedenis over leven in het dorp te vertellen. En hoe kan dat beter dan via een theaterstuk?”

Aad Copier vertelt over zijn persoonlijke herinneringen, evenals Louise Runtu, die tevens met haar band diverse liedjes ten gehore brengt. Ook zullen memorabele personages, zoals vroedvrouw Stokman-de Waal en wijkagent Kerpel te zien zijn. Meer weten over ‘Terugkeer naar het Brabants Dorp’? Mail naar: brabantsedorp@gmail.com